Fikse Otomasyonu

  • Maki̇nenin kumanda panosu plc si̇stemi̇ i̇le yeni̇den di̇zayn edi̇lerek projelendi̇ri̇li̇r. Projeye uygun olarak elektri̇k ve elektroni̇k aksamları monte edi̇lerek maki̇ne çalışır vazi̇yette tesli̇m edi̇li̇r.